ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Sunday, May 17, 2015

Sudarshana Vijaya-Garvapahara Padyagalu Dinesh Ammannayaru


Sudarshana Vijaya-Garvapahara Padyagalu 

Bhagavataru: Sri Dinesh Ammannayaru
Chende: Delanthamajalu Subrahmanya Bhat
Maddale: Padyana T Jayaram Bhat , Bellare Ganesh Bhat
Edaneeru Murr Koramangala , Yakshagana Saptaha 2015 May 15.Click here to download the songs
Part1 Download
Part2 Download
Part3 Download
Part4 Download


No comments:

Post a Comment