ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Friday, October 15, 2010

Shubmhavadhe Songs -Ammannaya


Songs from Shumbhavadhe

Artists: Dinesh Ammannaya, Chende:Denthamajalu Subrahmanya Bhat , Maddale: Prabhakara Gore
Date:28-3-2010
Place: Shreekrishna Matha Koramangala

Click here to download

Photo by Lana

Mahishavadhe- Ammannaya


Songs from Mahishavadhe

Artists: Dinesh Ammannaya, Chende:Denthamajalu Subrahmanya Bhat , Maddale: Prabhakara Gore
Date:27-3-2010
Place: Shreekrishna Matha Koramangala

Click here to download

In Photo: Shivappa Kotyan as Mahishasura, Photo by Lana

Tuesday, October 12, 2010

Kuriya Ganapathi Shastri - Indra Keelaka


Audio songs recorded on 12/07/2009 at Mangalore townhall...Bhagavataru: Kuriya Ganapathi Shastri

Click here to download
In Photo: Subrayaholla as Arjuna, Chandrashekhara Dharmasthala as Shabara, Gangadhara Puttura as Shabari, Divana Shivashankara Bhat as Eeshwara, Photo by Lanabh@

Karnarjuna - Talamaddale - Balipa


Karanavasana Talamaddale
Date: 14.01.2010
Bhagavathike: Balipa Narayana Bhagavataru
Chende,Maddale: Ammannaya, Guruprasad, Unknown Artist

Click here to download complete talamaddale audio

Click here to download songs
Photo: Shivarama Jogi as Karna, Perla Jagannatha Sheety as Krishna, Jayaprakash Shetty Permude as Arjuna, Photo by Lanabh@

Tuesday, October 5, 2010

About the blog
This blog is dedicated to all Yakshagana Artists who have dedicated their lives for spreading the morals from our great epics.

I have shared the audio clips which I've recorded in various live yakshagana programs.


Please download,enjoy and also spread the divine essence of yakshagana all over the world.

I kindly thank all artists who have directly or indirectly contributed in creation of these audio clips.


This blog is created for the sole purpose popularizing yakshagana and there is no intention of any commercial benefits.

The revenue generated from ads will be used for the development of yakshagana in any other form.

These audio clips are intended for personal use only, Unauthorized commercial use of these audio clips is prohibited without permission from the artists, organizer of the program and the blog owner.


Regards
LaNaBh@
(Lakshminarayana K G)
bayalata@gmail.com

Monday, October 4, 2010

Kubanooru- BheeshmaVijayaBheeshma Vijaya July 23 Mangalore Town Hall

Bhagavatharu: Kubanooru Shridhara Rao
Chende: Shastri
Maddale: Lakshmeesha Ammannaya

Click here to download

Photo by Lanabh@

Kamsanamaduve-Ahi-Mahiravanakalaga

Audio files from the yakshagana held at mangalore town hall on 12th July 2009.


Artists: Padyana Ganapathi Bhat, Putthige Raghurama Holla, Adooru Ganesh Rao, Delantamajalu Subrahmanya Bhat, Gore, Upadhyaya

Click here to download

In Photo, from left:
Mahiravana: Siddakatte Sadashiva Shettigar
Ravana: Narayana Patali
Ahiravana: Harinarayana Bhat

Veeramani Kalaga-Thenkabailu Muraleekrishna


Veeramani Kalaga

Bhagavatike: Muraleekrishna Shastri Tenkabailu

Chende: Niduvaje Shankara Bhat
Maddale: Sheni Subrahmanya Bhat

Mummela:
Shatrughna-Raama: Ravishankara Bhat
Hanumanta: Hareesh Bolantimogaru
Veeramani: Devakana Krishna Bhat
Rukmanga : Kiran Kudrekodlu
Ishwara: Pakalakunja Shyama Bhat

Click here to Download
Photo: Dinakara Gokhale as Devendra, by Lanabh@

Pratiswarga (Trishanku)- Punchittaya

Bhagavataru : Satyanarayana Punchittaya Perla
Chende: Perla Ganapathi Bhat
Maddale: Nandalike Krishnaraja Bhat
Trishanku: Radhakrishna Kalchar
Devendra: Pakalakunja Sham Bhat
Vasishta: Vadiraja Kalluraya
Kaushika: Hareesh BolantimogaruClick here to download
Photo: Ubaradka Umesh Shetty as Devendra, by Lanabh@

Poorvaranga- Pradeep Kumar


Poorva Rangada Hadugalu
Bhagavataru: Pradeep Kumar
Chende/Maddale: Krishnaraja Nandalike, Bare Vishweshwara Bhat ,Perla Ganapathi Bhat

Click here to Download

In Photo : Ravishankara Valakkunja as Hogalike Hasyagara

Manishada- Rajarama Holla

Himmela:
Bhagavataru: Kairangala Rajarama Holla
Maddale: Anegundi Ganapati Bhat
Chende: Perla Ganapathi Bhat

Mummeladalli Kootamahajagattu Mangalpadi Angasamshte ya kalavideyaru
Daksha : Kumari Rajashree Bayaru
Rooksha: Smt Shreelatha Nagesh & Smt Mallika
Vikshipta: Smt Leela S Holla
Mandamati: Smt Sulochana Navada
Pungava: Smt Saraswati Holla
Sairini: Jayalakshmi Karanta
Saptarshi: Smt Yashodha Ganesh
Valmeeki: Kumari Rajashree Bayaru
Brahma: Smt Jayalakshi Mayya


Click here to download

Hosamoole - Gangavataranada Padya


Gangavatarana Padya
Bhagavataru: Hosamoole Ganesh Bhat
Chende: Padyana Shankaranarayana Bhat
Maddale: Padmanabha Upadhyaya
Date: Monday, January 04, 2010, 9:53:16 PM
Place: Punyakoti Nagara Kairangala

Click here to donwload

Bhasmasura- Kubanooru- Govinda Bhat


Govinda Bhat as Bhasmasura, Seraje Seetaram Bhat as Eeshwara

ಹಿಮ್ಮೇಳ:
ಕುಬಣೂರ್ ಶ್ರೀಧರ ರಾವ್
ಜನಾರ್ಧನ ತೋಳ್ಪಾಡಿತ್ತಾಯ
ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್
Date: 16-08-2009
Kateelu Bhoobharaharana Saptaha 2009


Click here to download

Magadha Vadhe- Balipa Narayana BhagavataruMagadha Vadhe Ganji Matha full Thalamaddale audio

Date: Sunday, December 13, 2009, 3:57:38 PM
Bhagavataru: Balipa Narayana Bhagavatha
Maddale: Padmanabha Upadhyaya
Chende: Devananda Bhat

Mummela: Bheema: Sunnambala Vishweshwara Bhat, Magadha: Uduvekodi Subbappayya, Krishna:Moodambailu Goplakrishna Shashtri

Click here to download

In Photo: Balipa Narayana Bhagavataru, Photo by Lanabh@

Saturday, October 2, 2010

Vaali Vadhe - Balipa Narayana BhagavataruVaali Vadhe - Balipa Narayana Bhagavataru
Place: Kaikamba Kinnikambala Shree Radhakrishna Bhajana Mandira
Date: 20th September 2009

Himmela
Bhagavatharu: Balipa Narayana Bhagavatha
Maddale: Lakshmeesha ammannaya,
Chende: Deviprasada Kateelu

Note: Audio clarity is not so good.

Click here to download the songs


Photos: Vali and Vali- Siddakatte Sadashiva Shettigar and Shivarama Jogi,
Photos by Lanabh@