ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Wednesday, November 30, 2016

ಯಕ್ಷಧ್ವನಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶ


ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ,
http://yakshadhwani.blogspot.in ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಹಂಚಲಾದ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆಗಳ, ಪದಸಂಕಲನಗಳ, ದ್ವಂದ್ವ, ಗಾನವೈಭವ, ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ನ ಮೂಲಕವೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಯಕ್ಷಧ್ವನಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದರ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ತಂತ್ರಾಂಶದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ
https://www.youtube.com/watch?v=d9r-qwTlMw8

ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ
https://play.google.com/store/search?q=yakshadhwani

ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ, ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ
ಲನಾಭಟ್
9743289373

Tuesday, November 1, 2016

Yakshagana Talamaddale Shreerama Pattabhisheka

Sapthak Bangalore 17-01-2016

Yakshagana Talamaddale Shreerama Pattabhisheka

Prasanga: Shreerama Pattabhisheka

Bhagavataru: Vidvan Ganapathi Bhat
Maddale: Shankara Bhagawat Yallapura

Mummela:
Shreerama:Vasudeva Ranga Bhat,
Dasharatha:Umakanta Bhat Kerekai,
Manthare:Dr Kabbinale Vasantha Bharadhwaj,
Kaikeyi:Narayana Yaji

Recorded by: Sudhakar Jain

Click here to download

Tuesday, October 11, 2016

Magadha Vadhe - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale7 Aug 15 2016

Magadha Vadhe - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale7 Aug 15 2016 
Prasanga: Magadha Vadhe
Year: 2016
Aug 15, Kemmayi Edaneeru Sri Chaturmasya


Bhagavataru: Kuriya Ganapathi Shastri, Sri Sri Keshavananda Bharati Svamiji
Maddale:  Padyana Shankarayana Bhat, Lakshmeesha Ammannaya
Chende: Jagannivasa Rao Puttur
Chakratala: Divana Shankara Bhat, Jagannivasa Rao Puttur

Shreekrishna: Dr Ramananda Banari, Hiranya Venkateshwara Bhat
Magadha: Umakanta Bhat Kerekai
Dharmaraya: Na KAranta Peraje
Bheema: Rajendra Kalluraya
Arjuna: Rama Joisa

Saptahada Prayojakaru: Keelaru Gopalakrishnayya Pratishtana Sampaje

Recording: Anjaneya Sound Systems Boluvar Puttur(Madhu)

Download Part1
Download Part2

Sudhanvarjuna - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale6 Aug 14 2016

Sudhanvarjuna  - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale6 Aug 14 2016 

Prasanga: Sudhanvarjuna Kalaga,
Kavi: Hattiyangadi Rama Bhat

Year: 2016
Aug 14, Kemmayi, Sri Sri Chaturmasya

Bhagavataru: Sri Sri Keshavananda Bharati Svamiji, Satyanarayana Punchithaya
Maddale:  Ananta Padmanabha Pathak, P G Jagannivasa Rao
Chende: Krishnaprakash Ulithaya
Chakratala: Rama Joisa Bellare

Mummela:
Hamsadhwaja: Bare Keshava Bhat
Shreekrishna: Dr Ramananda Rao Banari
Sudhanva: Vidvan Umakanth Bhat Kerekai
Arjuna: Sunnambala Vishweshwara Bhat
Shankha-Likhita: Rama Joisa, Rajendra Kalluraya
Mantri: Devakana Krishna Bhat

Saptahada Prayojakaru: Keelaru Gopalakrishnayya Pratishtana Sampaje

Recording: Anjaneya Sound Systems Boluvar Puttur(Madhu)

Download Part1
Download Part2


Valivadhe - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale5 Aug 13 2016

Valivadhe - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale5 Aug 13 2016 

Prasanga: Valivadhe
Year: 2016
Aug 13, Kemmayi , Edaneeru Sri Chaturmasya

Bhagavataru: Sri Sri and Jhansale Raghavendra Achari
Maddale: Krishnaprakash Ulithaya, Sunil Bhandari
Chende: Srinivasa Prabhu
Chakratala: Divana Shankara Bhat

Sugreeva: Dr Ramananda Banari
Vali: Vidvan Umakanth Bhat Kerekai
Shreerama: Hiranya Venkateshvara Bhat
Tare: Argodu Mohanadas Shenoy
Hanoomanta: Seraje Gopalakrishna Bhat

Recording: Anjaneya Sound Systems Boluvar Puttur(Madhu), Sudhakar Jain

Saptahada Prayojakaru: Keelaru Gopalakrishnayya Pratishtana Sampaje

Download Part1
Download Part2


Bheeshma Senadhipatya Karmabandha - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale4 Aug 12 2016

Prasanga:Bheeshma Senadhipatya Karmabandha
August 12 2016
Kemmayi , Puttur, Sri Sri Keshavananadabharati Svamigala Chaturmasya
 
Bhagavataru: Dinesh Ammannaya, Ramesh Bhat Puttur

Maddale: Padyana Shankaranarayana Bhat(Prarambhada Maddale Bahusha), Krishnaprakash Ulithaya(Konege),Divana Shankara Bhat , Raghava Ballal

Bheeshma(Senadhipathya): K Govinda Bhat
Bheeshma(Karmabandha): Bare Keshava Bhat
Kourava: Argodu Mohanadasa Shenoy
Shreekrishna: Sri Harinarayana Dasa Asranna
Arjuna: Seraje Seetharam Bhat

Saptahada Prayojakaru: Keelaru Gopalakrishnayya Pratishtana Sampaje

Recording: Anjaneya Sound Systems Boluvar Puttur(Madhu), Sudhakar Jain
 
Download Part1
Download Part2

Panchavati Shoorpanakha Manabhanga - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale3 Aug 11 2016

Prasanga: Panchavati, Shoorpanakha Manabhanga
Year:2016
August 11, Kemmayi, Edaneeru Sri Chaturmasya

Dvandwa Bhagavataru:Puttige Raghurama Holla, Dinesh Ammannaya
Maddale: Lakshmeesha Ammannaya
Chende: Divana Shankara Bhat

Shreerama: M L Samaga
Lakshmana: Shambhu Sharma
Shoorpanakhi: Hiranya Venkateshwara Bhat
Munigalu: Rama Joisa Bellare, Rajendra Kalluraya

Saptahada Prayojakaru: Keelaru Gopalakrishnayya Pratishtana Sampaje

Recording: Anjaneya Sound Systems Boluvar Puttur(Madhu), Sudhakar Jain 

Download

Bheeshma Vijaya Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale2 Aug 10 2016

Prasanga: Bheeshma Vijaya
Year:2016
August 10, Kemmayi , Edaneeru Sri Chaturmasya

Bhagavataru: Puttige Raghurama Holla
Himmela: Delantamajalu Subrahmanya Bhat, Divana Shankara Bhat, Krishnaprakash Ulithaya(Shuruvige)

Bheeshma: Ujire Ashoka Bhat
Ambe: Hareesha Bolantimogaru
Brahmana: Rajendra Kallooraya
Salva: Permude Jayaprakash Shetty
Parashurama: Shambhu Sharma

Saptahada Prayojakaru: Keelaru Gopalakrishnayya Pratishtana Sampaje

Recording: Anjaneya Sound Systems Boluvar Puttur(Madhu), Sudhakar Jain

Download

Bharatagamana - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmayi 2016 Talamaddale1 Aug 09 2016


Prasanga: Bharatagamana
Place: Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmayi


Year: 2016
Date: Aug 09 

 Bhagavataru: Padyana Ganapathi Bhat,Dinesh Ammannaya
Chende: Delantamajalu Subrahmanya Bhat 
Maddale: Krishnaprakash Ulithaya

Bharata: Uduvekodi Subbappayya
Shreerama: Moodambailu Gopalakrishna Shastri
Vasishta: Hiranya Venkateshwara Bhat

Saptahada Prayojakaru: Keelaru Gopalakrishnayya Pratishtana Sampaje

Recording: Anjaneya Sound Systems Boluvar Puttur(Madhu), Sudhakar Jain

Download

Vamana Charitre Kudupu 07-Aug-2016

Talamaddale: Vamana Charitre

Bhagavataru: Puttige Raghurama Holla
Pundikayi Gopalakrishna Bhat
Chende: Subrahmanya Shastri Manimunda
Maddale: Krishnaprakash Ulithaya
Chakratala: Praveen Shetty Vamanjooru

Bali: Dr Prabhakara Josi
Bali2: Ujire Ashoka Bhat
Vamana: Govinda Bhat K
Shukracharya: Hiranya Venkateshwara Bhat

Place: Kudupu Temple
Date: 07 Aug 2016

 Recording: Sudhakar Jain

Download Part1
Download Part2

ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಕಾಳಗ - ಸುಧನ್ವಾರ್ಜುನ : ಕಟೀಲು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಪ್ತಾಹದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷ - 2016

ಕಟೀಲು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಪ್ತಾಹದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷ - 2016. 
*ಸ್ಥಳ- ಸರಸ್ವತೀ ಸದನ ,ಕಟೀಲು*

ಶೀರ್ಷಿಕೆ-
*"ಯಜ್ಞಾರ್ಥ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ"*

ದಿನಾಂಕ - 19/6/2016 ಆದಿತ್ಯವಾರ
ಬೇಳಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರ ತನಕ
ಪ್ರಸಂಗ - ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ

ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30 ರಿಂದ ಅಪರಾಹ್ನ 1.30 ರ ತನಕ
ಆಖ್ಯಾನ - ತಾಮ್ರಧ್ವಜ ಕಾಳಗ
ಕವಿ- ರಾಮ
ಭಾಗವತರು-
ಪುತ್ತಿಗೆ ರಘುರಾಮ ಹೊಳ್ಳ
ಪ್ರಸಾದ ಬಲಿಪ
ಮದ್ದಳೆ-
ಪದ್ಮನಾಭ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ
ಚೆಂಡೆ: ಮುರಾರಿ ಕಡಂಬಳಿತ್ತಾಯ

ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು-
ಮೂಡಂಬೈಲು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀ
K. ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟ
ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
ನಾ.ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ
ಪಶುಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ವಾದಿರಾಜ ಕಲ್ಲೂರಾಯ
ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ
‌‌‌ ~~~~~••••~~~~~~
ಅಪರಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8 ರ ತನಕ
ಆಖ್ಯಾನ- ಸುಧನ್ವ ಕಾಳಗ
ಕವಿ - ಮೂಲಿಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
ಭಾಗವತರು -
ಬಲಿಪನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರು,
ವಿದ್ವಾನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ(ಬಡಗು)
ಹಿಮ್ಮೇಳ-
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ(ಬಡಗು)
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಕಾಶ ಉಳಿತ್ತಾಯ}
ದೇವೀಪ್ರಸಾದ ಕಟೀಲು }ತೆಂಕು
ರಾಜೇಶ ಕಟೀಲು }
ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು-
ಉಡುವೆಕೋಡಿ ಸುಬ್ಬಪ್ಪಯ್ಯ
ಬರೆ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟ
ವಿದ್ವಾನ್ ಹರಿನಾರಾಯಣದಾಸ ಆಸ್ರಣ್ಣ
ವಾಸುದೇವ ರಂಗಾಭಟ್ಟ ಮಧೂರು
ವಿದ್ವಾನ್ ಸಂಕದಗುಂಡಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟ
ರಾಮ ಜೋಯಿಸ ಬೆಳ್ಳಾರೆ
ಸುಧಾಕರ ಜೈನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
ರವಿ ಅಲೆವೂರಾಯ

             ~~~~~•••~~~~~
ಸಪ್ತಾಹದ ಆಶಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿತವಾದ 3 ನೂತನ ಪ್ರಸಂಗಗಳ (ಪೃಥು ಯಜ್ಞ,ಗಯ ಯಜ್ಞ,ನಿಮಿ ಯಜ್ಞ)ಕಥಾ ಸಂಯೋಜನೆ -
*ವಿದ್ವಾನ್ ಕಮಲಾದೇವೀಪ್ರಸಾದ ಆಸ್ರಣ್ಣ*

ಸಪ್ತಾಹ ಸಂಯೋಜನೆ - *ವಾಸುದೇವ ರಂಗಾಭಟ್ಟ ಮಧೂರು, ಹರಿನಾರಾಯಣದಾಸ ಆಸ್ರಣ್ಣ
ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ: ಸುಧಾಕರ ಜೈನ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು - ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಳ

Download Tamradhwaja Part1 
Download Tamradhwaja Part2

Download Sudhanvarjuna Part1
Download Sudhanvarjuna Part2

13/6/2016 - ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ - ಕಟೀಲು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಪ್ತಾಹದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷ - 2016.

ಕಟೀಲು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಪ್ತಾಹದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷ - 2016. 
*ಸ್ಥಳ- ಸರಸ್ವತೀ ಸದನ ,ಕಟೀಲು*

ಶೀರ್ಷಿಕೆ-
*"ಯಜ್ಞಾರ್ಥ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ"*

ದಿನಾಂಕ 13/6/2016 ಸೋಮವಾರ
[ ಒಂದನೇ ದಿನ]
ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ

*ಪ್ರಸಂಗ- ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ*
*ಕವಿ-ದೇವಿದಾಸ*
*ಭಾಗವತರು-*
*ಕುಬಣೂರು ಶ್ರೀಧರ ರಾವ್*
*ಪದ್ಯಾಣ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ಟ*
*ಸತೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಂದೆಲ್.*
ಹಿಮ್ಮೇಳ-

*ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ*
*ದೇವಾನಂದ ಭಟ್ಟ ಬೆಳುವಾಯಿ*

ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು-

*ಡಾ|ಕೋಳ್ಯೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್*
*ವಿಟ್ಲ ಶಂಭು ಶರ್ಮ*
*ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ*
*ದಿನೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ*
*ರವಿಶಂಕರ ವಳಕ್ಕುಂಜ*
*ಪಕಳಕುಂಜ ಶ್ಯಾಮ ಭಟ್ಟ*
*ನಂದಳಿಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೈಪಾಡಿತ್ತಾಯ*
*ಈಶ್ವರಪ್ರಸಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ*
*ಪಿ.ವಿಜಯಾನಂದ ರಾವ್*

             ~~~~~•••~~~~~
ಸಪ್ತಾಹದ ಆಶಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿತವಾದ 3 ನೂತನ ಪ್ರಸಂಗಗಳ (ಪೃಥು ಯಜ್ಞ,ಗಯ ಯಜ್ಞ,ನಿಮಿ ಯಜ್ಞ)ಕಥಾ ಸಂಯೋಜನೆ -
*ವಿದ್ವಾನ್ ಕಮಲಾದೇವೀಪ್ರಸಾದ ಆಸ್ರಣ್ಣ*

ಸಪ್ತಾಹ ಸಂಯೋಜನೆ - *ವಾಸುದೇವ ರಂಗಾಭಟ್ಟ ಮಧೂರು, ಹರಿನಾರಾಯಣದಾಸ ಆಸ್ರಣ್ಣ
ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ: ಸುಧಾಕರ ಜೈನ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು - ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಳ 


Download Part1
Download Part2
Download Part3
 

ತ್ರಿಶಂಕು ಯಜ್ಞ ತಾಳಮದ್ದಳೆ 18 Jun 2016 ಕಟೀಲು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಪ್ತಾಹದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷ - 2016.

ತ್ರಿಶಂಕು ಯಜ್ಞ ತಾಳಮದ್ದಳೆ - ಕಟೀಲು ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಸಪ್ತಾಹ ೨೦೧೬ ಯಜ್ಞಾರ್ಥ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ

ಹಿಮ್ಮೇಳ
ರಮಾನಂದ ರಾವ್ ಕಟೀಲು
ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಮದ್ದಳೆ: ಕಟೀಲು ಮುರಳೀಧರ ಭಟ್, ಕಟೀಲು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ರಾವ್
ಚೆಂಡೆ:  ಕಟೀಲು ಲೋಕೇಶ್
ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್ ಕಟೀಲು
ಚಕ್ರತಾಳ: ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

ಕೌಶಿಕ: ವಿದ್ವಾನ್ ಹಿರಣ್ಯ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಟ್
ವಸಿಷ್ಟ: ವಾಸುದೇವ ರಂಗ ಭಟ್ಟ
ಮ್ಲೇಂಛರು: ವಿನಯ ಆಚಾರ್ಯ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು
ತ್ರಿಶಂಕು: ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ
ವಾಸಿಷ್ಟ: ಪಂಜ ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ: ಡಾ ರಮಾನಂದ ಬನಾರಿ
ದೇವೇಂದ್ರ: ಗಣರಾಜ ಕುಂಬ್ಳೆ

Date: 18 Jun 2016
Place: Kateel


ಕಥಾ ಸಂಯೋಜನೆ - *ವಿದ್ವಾನ್ ಕಮಲಾದೇವೀಪ್ರಸಾದ ಆಸ್ರಣ್ಣ*
ಸಪ್ತಾಹ ಸಂಯೋಜನೆ - *ವಾಸುದೇವ ರಂಗಾಭಟ್ಟ ಮಧೂರು, ಹರಿನಾರಾಯಣದಾಸ ಆಸ್ರಣ್ಣ
ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ: ಸುಧಾಕರ ಜೈನ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು - ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಳ 


Download Part1
Download Part2

Thursday, September 15, 2016

Talamaddale Shreekrishna Sandhana 10 Sep 2016

Talamaddale Shreekrishna Sandhana

Kalakshetra 50 sambhrama Bangalore 10 Sep 2016

Bhagavataru: Smt Leelavathi Baipadithaya
Maddale: Harinarayana Baipadithaya
Chende: Avinash Baipadithaya
Chakratala:

Shreekrishna: Dr Pradeep V Samaga
Kourava: Dr Kabbinale Vasanth Bharadhwaj
Vidura: Sudhanva Deraje

Date: 10 Sep 2016
Place: Ravindra Kalakshetra Bengaluru

DownloadLink: Click here
Friday, September 2, 2016

Bhakta Mayooradhwaja(Tamradhwaja Kalaga) - Yakshagana Talamaddale - May 2016 : Prasada Balipa


ನವಗಿರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಮಂಡಳಿ
ವಿನಯ ಆಚಾರ್ ಇವರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ದಿನಾಂಕ 06-05-2016 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು
ಸಂಜೆ 4:45 ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ.


ಪ್ರಸಂಗ- ಭಕ್ತ ಮಯೂರಧ್ವಜ
ಹಿಮ್ಮೇಳ
ಭಾಗವತರು - ಪ್ರಸಾದ ಬಲಿಪ
ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ - ಸದಾಶಿವ ಹೊಳ್ಳ, ರಾಮ ಹೊಳ್ಳ

ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು
ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್
ವಾಸುದೇವ ರಂಗ ಭಟ್
ವಾದಿರಾಜ್ ಕಲ್ಲೂರಾಯ
ವಿನಯ ಆಚಾರ್

ದಾಖಲೀಕರಣ: ಸುಧಾಕರ ಜೈನ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು

Click to download

Tuesday, August 30, 2016

ಪ್ರಸಂಗ: ನಚಿಕೇತೋಪಾಖ್ಯಾನ Nachiketa Oct 23 2015 Kateel - Kubanooru Shreedhara Rao


ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆ
ವಿಜಯದಶಮಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ವ ಜಯಂತಿಯಂದು ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ
Oct 23 2015

ಪ್ರಸಂಗ: ನಚಿಕೇತೋಪಾಖ್ಯಾನ


ಕವಿ: ಕಯ್ಯೂರು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಮೈಸೂರು

ಹಿಮ್ಮೇಳ:
ಭಾಗವತರು: ಕುಬಣೂರು ಶ್ರೀಧರ ರಾವ್
ಮದ್ದಳೆ: ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ
ಚೆಂಡೆ: ರಾಜೇಶ್ ಐ ಕಟೀಲು, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಆಸ್ರಣ್ಣ

ಮುಮ್ಮೇಳ:
ಉದ್ಧಾಲಕ: ಬರೆ ಕೇಶವ ಭಟ್
ಶ್ಯಾಮಲೆ: ಸೇರಾಜೆ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್
ಯಮ: ಡಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ
ನಚೀಕೇತ: ಕಯ್ಯೂರು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಮೈಸೂರು

ದಾಖಲೀಕರಣ: ಸುಧಾಕರ ಜೈನ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು

Click to download part 1
Click to download part 2

Note: This is a live recording and not a line-in recording. There are a few disturbances in the audio track, recording is of moderate quality, but can be enjoyed without noticing.

Monday, August 29, 2016

Sandhanatraya(ಸಂಧಾನತ್ರಯ)- - ಅಂಗದ ಸಂಧಾನ - ಸುಭದ್ರಾ ಸಂಧಾನ - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ - 18-04-2016


18 April 2016 ಕಟೀಲು ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ , ಶಾಲಾ ಸರಸ್ವತೀ ಸದನದಲ್ಲಿ , ಸಂಜೆ  4  ರಿಂದ

ಭಾಗವತರು: ತೆಂಕಬೈಲು ಮುರಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕವತ್ತಾರ್

ಮದ್ದಳೆ: ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ
ಚೆಂಡೆ: ದೇಲಂತಮಜಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್

ಅಂಗದ ಸಂಧಾನ
ಅಂಗದ: ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್
ಪ್ರಹಸ್ತ: ಡಾ ಎಂ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ
Click to download

ಸುಭದ್ರಾ ಸಂಧಾನ(ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗ)
ಸುಭದ್ರೆ: ವಾದಿರಾಜ ಕಲ್ಲೂರಾಯ
ಅರ್ಜುನ: ಪೆರ್ಮುದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿ
Click to download

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ
ಕೃಷ್ಣ: ವಾಸುದೇವ ರಂಗಾ ಭಟ್
ವಿದುರ: ಪಶುಪತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಕೌರವ: ವಿದ್ವಾನ್ ಸಂಕದಗುಂಡಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್
Click to download

ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ: ಸುಧಾಕರ ಜೈನ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು 


Sunday, August 21, 2016

Tamradhwaja Kalaga Talamaddale 2010


Tamradhwaja Kalaga

Year: 2010
Held at Hoohakuva Kallu Near Mudipu, Mangalore TQ

Bhagavatike: Bottikere Purushottama Poonja, Rajarama Holla, Keertan Vagenadu

Chende: Bhaskar Kolyooru,
Maddale: Krishnaraja Saralaya

Mayooradhwaja: Vasudeva Ranga Bhat
Tamradhwaja: Jabbar Sa.Mo. Sampaje
Arjuna: Pushparaja Kukkaje
Shrikrihna: Sunnambala Ishwara Bhat
Narada: Sadashiva Alva Talapadi
Kumudwati: Chandrahasa Kanantooru


Click here to downloadThursday, August 11, 2016

Rukmini Kalyana songs by Prasad CherkadiBhagavatike: Prasad  Cherkady
Chende: Ravishankar Bhat Badekkilla
Maddale: Prithvi Badekkila

26/09/2015
File photo: Artiste: Prasad Cherkady, Avinash Ubaradka and Venu Mambady

Click here

Saturday, July 30, 2016

ಯಕ್ಷಸಂಗಮ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿರಾತ್ರೆಯ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಜುಲಾಯಿ ೨೩ ೨೦೧೬ ( ಭರತಾಗಮನ - ರಾವಣ ವಧೆ - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ - ಜಾಬಾಲಿ-ನಂದಿನಿ)


ಕೃತಜ್ಞತೆ: ಶಾಂತಾರಾಮ ಕುಡ್ವ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಸಂಗಮದ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೃದಯಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ.

ಯಕ್ಷಸಂಗಮ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿಯ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಜುಲಾಯಿ ೨೩ ೨೦೧೬

ಪ್ರಸಂಗ೧: ಭರತಾಗಮನ ಪಾದುಕಾ ಪ್ರದಾನ
ಭಾಗವತಿಕೆ: ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ , ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ
ಮದ್ದಳೆ:  ಕೃಷ್ಣಪ್ರಕಾಶ್ ಉಳಿತ್ತಾಯ
ಚೆಂಡೆ:  ದೇವಾನಂದ ಭಟ್

ಶ್ರೀರಾಮ: ಮೂಡಂಬೈಲು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು
ಭರತ: ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ
ವಸಿಷ್ಠ : ವಿದ್ವಾನ್ ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ಟ್  ಗಾಳಿಮನೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ: ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಲಾಡು
Download/Listen Bharatagamana Yakshagana Talamaddale
ಪ್ರಸಂಗ ೨ : ರಾವಣ ವಧೆ
ಭಾಗವತಿಕೆ: ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ
ಚೆಂಡೆ-ಮದ್ದಳೆ: ಅಡೂರು ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ , ಚೈತನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪದ್ಯಾಣ
ರಾವಣನಾಗಿ ವಿಟ್ಲ ಶಂಭು ಶರ್ಮ
ರಾವಣದೂತನಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಮಾರ ಕಟೀಲು
ಶ್ರೀರಾಮ: ಪ್ರೊ| ಎಂ.ಎಲ್ . ಸಾಮಗರು
ಮಾತಲಿಯಾಗಿ ರಜನೀಶ ಹೊಳ್ಳರು
Download/Listen RavanaVadhe Yakshagana Talamaddale

ಪ್ರಸಂಗ ೩: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ
ಭಾಗವತಿಕೆ: ಪುತ್ತಿಗೆ ರಘುರಾಮ ಹೊಳ್ಳ
ಚೆಂಡೆ-ಮದ್ದಳೆ: ಪದ್ಯಾಣ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಅಡೂರು ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ , ಚೈತನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ

ಕೌರವ: ಉಜಿರೆ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್
 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ  ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿ
ವಿದುರ: ಗಣೇಶಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ
Download/Listen Shreekrishna Sandhana Yakshagana Talamaddaleಪ್ರಸಂಗ೪: ಜಾಬಾಲಿ-ನಂದಿನಿ
ಭಾಗವತಿಕೆ: ಪ್ರಸಾದ ಬಲಿಪ
ಪದ್ಯಾಣ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಚೈತನ್ಯ ಪದ್ಯಾಣ

ಜಾಬಾಲಿಯಾಗಿ : ವಾಸುದೇವ ರಂಗಾಭಟ್
ನಂದಿನಿ: ಪೆರ್ಮುದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿ
Download/Listen Jabali NandiniYakshagana Talamaddale


ಸಂಯೋಜನೆ: ಎಂ.ಶಾಂತರಾಮ ಕುಡ್ವ, ಯಕ್ಷಸಂಗಮ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ

-----------------------------------


  
ಯಕ್ಷಸಂಗಮ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಇದರ  17ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹೋನ್ನತ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕೂಟ

 23.7.2016 ರಂದು
ಸ್ಥಳ : ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರ
ಸಮಯ : ರಾತ್ರಿ 9 ರಿಂದ


ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ

ಯುಗ್ಮ ಸಂವಾದ

ಪಾರ್ತಿಸುಬ್ಬ ವಿರಚಿತ
( ರಾಮ × ಭರತ ×ವಸಿಷ್ಟ × ಲಕ್ಷ್ಮಣ )

ಕಾಸರಗೋಡು ಸುಬ್ರಾಯ ಪಂಡಿತ ವಿರಚಿತ
( ರಾಮ × ರಾವಣ ×ಮಾತಲಿ × ರಾವಣ ದೂತ )

ದೇವೀದಾಸ ವಿರಚಿತ
( ಕೃಷ್ಣ  × ಕೌರವ  ×ವಿದುರ )

ಡಾ|| ಶಿಮಂತೂರು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿರಚಿತ
( ಜಾಬಾಲಿ  ×ನಂದಿನಿ )

ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ :

ಪುತ್ತಿಗೆರಘುರಾಮ ಹೊಳ್ಳ, ಪ್ರಸಾದ ಬಲಿಪ, ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ
ಪದ್ಯಾಣ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಚೈತನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ) ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ ಉಳಿತ್ತಾಯ, ದೇವಾನಂದ ಭಟ್ ಮಿಜಾರು

ಚಕ್ರತಾಳ : ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ


 ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವನವಾಸಿಯಾದ ರಾಮನಿಗೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಭರತ ರಾಮನಿರುವ ಕಾಡಿಗೆ  ಬಂದು ಊರಿಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ವಿಧವಿಧವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಸರ್ಮಥವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನಾಡಿಗೆ ಬರಲೊಲ್ಲದೇ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಭರತನನ್ನು ಹರಸುವ

ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಮೂಡಂಬೈಲು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು

ಮಾತೆಯ ಮಾತಿಗಿಂತ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಹಿರಿದೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾ,  ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮರಳಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯಿಂದ ರಾಮನ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ರಾಮನಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಯಸುವ ಜನರಿಗಾಗಿ್ ರಾಮನ ಪಾದುಕೆಯನ್ನೇ ಪಡೆದು ಬರುವ

ಭರತನಾಗಿ ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ

   ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭರತನಿಲ್ಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದಾದ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶಿಗಳಾಗಿಯೂ ಸಹ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಜರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಂತೆ ಭರತನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪಟ್ಟವೇರುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೂ ವಿಷಯವರಿತ ಭರತ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ

ಗುರು ವಸಿಷ್ಠರಾಗಿ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ಟ್  ಗಾಳಿಮನೆ

ಅಣ್ಣನ ಪಡಿನೆರಳಾಗಿ , ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ವನವಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡು , ಸೇನಾಸಹಿತನಾಗಿ , ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಬರುತ್ತಿರುವ ಭರತನನ್ನು ಕಂಡು ಪನ್ನಗನಂತೆ ಭುಸುಗುಡುವ , ಸುಮ್ಮನಿರು ತಮ್ಮ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ನುಡಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗುವ

ಭಾತೃಪ್ರೇಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಲಾಡು

ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕದ್ದು ತಂದು ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಕಳೆದಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ನಿಲುವೇನು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ , ಪುಂಡರೀಕಾಂಬಕನ ಕಾಣುವ

ರಾವಣನಾಗಿ ವಿಟ್ಲ ಶಂಭು ಶರ್ಮ

ಗೂಢ ಬ್ರಹ್ಮನಲಿ ಹಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಡದಿರು  ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ರಾವಣನ ಮುಂದೆ ರಾವಣ ದೂತನಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಾಸ್ಯರಸದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಾ, ನಗುವಿನ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವ

ರಾವಣದೂತನಾಗಿ ಸೀತಾರಾಮ ಕುಮಾರ ಕಟೀಲು

ರಾವಣನನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ರಾಮನಾಗಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಮನ್ಯೆ ಎಂಬ ತನ್ನ ನಿಲುವಿಗೂ ಹಾಗೂ ರಾವಣನ ವರಕ್ಕೂ ಭಂಗಬಾರದಂತೆ ನಡೆ, ನುಡಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು, ಸತಿಗಾಗಿ , ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಸುತನಾಗಿ ಸರ್ಮಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೋದಂಡರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳವವರು

ಪ್ರೊ| ಎಂ.ಎಲ್ . ಸಾಮಗರು

ದೇವಲೋಕದ ಸುರೇಂದ್ರನ ರಥದೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ರಾಮರಾವಣರ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ರಾಮನಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗುತ್ತಾ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಮಥವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ರಾಮನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗುವ

ಮಾತಲಿಯಾಗಿ ರಜನೀಶ ಹೊಳ್ಳ

ಸಮರ ಬಯಸುವ ಕೌರವ,  ಸಂಧಾನ ಬಯಸುವ ಧರ್ಮಜನ ನಡುವೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಕೌರವನ ಸಭೆಗೆ ಪಾಂಡವರ ಪಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳಲು ಬರುವ ಪಾಲ್ಗಡಲೊಡೆಯನಾದ

 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿ  ಡಾ‌.ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿ

ಭಕ್ತರ ನಿಜ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಅತಿಥಿಯಾಗುವನು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಧರೆಗಿಳಿದ ದೇವರು ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅನುಕರಣೆಗೂ ಅವನ ಹಾದಿಯೇ ಸರಿಯೆಂಬುದನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಮುರಿಯುವ

ವಿದುರನಾಗಿ ಗಣೇಶಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ

ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗಾಡಿದ ಕೌರವನ ಹೋರಾಟ ಛಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ, ಪಾಂಡವರು ಹಗೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ವಿರೋಧಿಸಿ, ವಿರೋಧದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ರಾವಣ, ಕಂಸಾದಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯ ಬಯಸುವ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಸಮಯ ಬಯಸುವ  

ಛಲದಂಕ ಮಲ್ಲ ಕೌರವನಾಗಿ ಉಜಿರೆ ಅಶೋಕ್ ಭಟ್

ಕ್ಷಾಮದಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಜನರ ಉದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸುರಲೋಕದ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತರುವ ವಾಂಛೆಯಿಂದ ಸುರೇಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಗಳಾದ ನಂದಿನಿಯನ್ನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಬಗೆ ಬಗೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಭೂಲೋಕದ ಬಗೆಗಾಗಿ ನಂದಿನಿಗಿರುವ  ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, "ನಂದಿನಿಯನ್ನು ಕರೆತರಲು ಹೋಗಿ, ನಂದಿನಿಯನ್ನೇ ಧರೆಗಿಳಿಸಿದ"

ಮುನಿ ಜಾಬಾಲಿಯಾಗಿ ವಾಸುದೇವ ರಂಗಾ ಭಟ್

ಜಾಬಾಲಿಮುನಿಯ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಧರೆಯ ಬರಗಾಲದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸುರೇಂದ್ರನೇ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕರೆದೊಯ್ಯುವಂತೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಮುನಿಯ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಮುನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಿಗಿಳಿದರು ಧರೆಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನಾಡಿ, ಮುನಿಯ ಶಾಪದಿಂದ ಧರೆಗಿಳಿದು ಜನರನುದ್ದರಿಸುವ

ಸುರ ಲೋಕದ ಧೇನು ನಂದಿನಿಯಾಗಿ ಪೆರ್ಮುದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿ

ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸುಪ್ರಸಿಧ್ದ ಅರ್ಥಧಾರಿ  , ಫ್ರೊ.ಎಂ.ಎಲ್.ಸಾಮಗ

ಇವರಿಗೆ ಸಂಮಾನ

ಅಭಿನಂದನೆ: ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಷಿ ಯವರಿಂದ

ಹಿಮ್ಮೇಳದವರಿಂದ ದ್ವಂದ್ವ , ಉತ್ತಮ ರಾಗತಾಳ ಸಂಯೋಜನೆಎಂ.ಶಾಂತರಾಮ ಕುಡ್ವ

  ಮೂಡಬಿದಿರೆ

Sunday, May 29, 2016

Padyana Ganapathi Bhat songs from Taponandana Prasanga


Prasanga: Taponandana
Bhagavataru: Padyana Ganapathi Bhat
Maddale: P T Jayaram Bhat
Chende: Padyana Shankaranarayana Bhat
Held on 3rd March 2016 @ Bangalore

High quality Line-in recording 


ಪದ್ಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟರು ಹಾಡಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ತಪೋನಂದನದಿಂದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು

Click here to download/ListenArtiste: Siddakatte Sadashiva Shettigar as Vrutrasura in Taponandana, Padyana Ganapathi Bhat in Background.

Friday, May 27, 2016

Shreekrihna Janma Padyagalu - Dinesh Ammannaya - Linein recordingಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಪ್ರಸಂಗದ ಪದ್ಯಗಳು
ಭಾಗವತರು: ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ
ಚೆಂಡೆ: ದೇಲಂತಮಜಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್
ಮದ್ದಳೆ: ಶ್ರೀಶ ನಿಡ್ಲೆ
ಚಕ್ರತಾಳ: ವಿಕ್ರಮ್ ಮಯ್ಯ
ಕೋರಮಂಗಲ: ಮೇ ೨೦೧೬

Download/Listen to Yakshagana 

Saturday, May 21, 2016

Bhakta Prahlada ya Narasimhavatara - 2016 May

Yakshadhwani Library2016 May 11 ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 5 .00 ಕ್ಕೆ...

ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಬನ್ನಡ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ
 
"ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ"

ಹಿಮ್ಮೇಳ : ಕುಬಣೂರ್ ಶ್ರೀಧರ ರಾವ್,
ದೇವಾನಂದ ಭಟ್,
ಸೋಮಶೇಖರ ಭಟ್,
ಕೌಶಿಕ್ ರಾವ್,
ವೆಂಕಟೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಮುಮ್ಮೇಳ:
ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್,
ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್,
ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮ ವಾಟೆಪಡ್ಪು,
ರಜನೀಶ್ ಹೊಳ್ಳ ,
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್

ಾಖೀಕತ್ತು ಕೃಪೆ: ಬಾಲಷ್ಣ ಟ್ ಮೂಡಿದ್ರೆ, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್

 

ಋಷಿಪ್ರಭಾವ(ಜಾಬಾಲಿ-ನಂದಿನಿ) , ಮಂತ್ರಪ್ರಭಾವ(ವೀರಮಣಿ), ಸತ್ವಪ್ರಭಾವ(ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ) : 25-03-2016ದಿನಾಂಕ: 25-03-2016

ಶ್ರೀ ಕೆರೆಕಾಡು ಸಿದ್ದಿವಿನಾಯಕ ಮಕ್ಕಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಇದರ ಯಜಮಾನರಾದ ಜಯಂತ ಅಮೀನ್ ಇವರ  ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಸಂದರ್ಭ ನಡೆದ ತಾಳಮದ್ದಳೆ

ಭಾಗವತರು:  ರವಿಚಂದ್ರ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ, ನಾಗರಾಜ ನಕ್ರಿ
ಚೆಂಡೆ: ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್
ಮದ್ದಳೆ: ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಬದಿಯಡ್ಕ

ವಾದಸಂವಾದ

ಋಷಿಪ್ರಭಾವ(ಜಾಬಾಲಿ-ನಂದಿನಿ)
ಜಾಬಾಲಿ: ಪೆರ್ಮುದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ

ಮಂತ್ರಪ್ರಭಾವ(ವೀರಮಣಿ)
ವೀರಮಣಿ: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್
ಹನೂಮಂತ: ಹರೀಶ್ ಬೊಳಂತಿಮೊಗರು

ಸತ್ವಪ್ರಭಾವ(ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ)
ಜಾಂಬವಂತ: ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ: ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವಳಕಟ್ಟೆ

ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಸಹಕಾರ: ಸುಧಾಕರ ಜೈನ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಗುತ್ತು, ಶಾಂತಾರಾಮ ಕುಡ್ವ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ

Download1
Download2
Download3

Monday, May 16, 2016

ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ : ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋ ಬಲಂ ಬಲಂಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋ ಬಲಂ ಬಲಂ

ಭಾಗವತರು: ಮಹೇಶ್ ಕನ್ಯಾಡಿ ,ಡಾ|ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಪದ್ಯಾಣ
ಮದ್ದಳೆ: ದೇವಾನಂದ ಭಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
ಚೆಂಡೆ: ಕೌಶಿಕ್ ಪುತ್ತಿಗೆ
ಚಕ್ರತಾಳ: ಮಾ| ದೀವಿತೇಶ್, ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

ವಸಿಷ್ಠ: ವಾಸುದೇವ ಸಾಮಗ ಮಲ್ಪೆ
ಕೌಶಿಕ: ಉಜಿರೆ ಅಶೋಕ ಭಟ್
ದೇವೇಂದ್ರ: ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡಿಕಟ್ಟೆ
ತ್ರಿಶಂಕು: ರಮಣಾಚಾರ್
ವಾಸಿಷ್ಠ: ರಜನೀಶ್ ರಾವ್
ದೂತ: ಪೂರ್ಣೇಶ ಆಚಾರ್ಯ
ಈಶ್ವರ: ನೆಲ್ಲಿಮಾರ್ ಸದಾಶಿವ ರಾವ್

ಆಯೋಜಕರು: ಪಟ್ಟೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಟ್
ಸಂಯೋಜನೆ: ನೆಲ್ಲಿಮಾರ್ ಸದಾಶಿವ ರಾವ್

ದಿನಾಂಕ: ೧೫ ಮೇ ೨೦೧೬ , ಬನಶಂಕರಿ,  ಬೆಂಗಳೂರು

Download Part1
Download Part2


Sunday, May 15, 2016

ಬರೆಕರೆ ಕಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಕ್ಷಗಾನಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೈನ್-ಇನ್ ಆಡಿಯೋ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ - ಮೇ ೮ ೨೦೧೬

ಭಾಗವತರು: ಪದ್ಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್
ಪ್ರಸಾದ ಬಲಿಪ
ತೆಂಕಬೈಲು ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಪ್ರಫುಲ್ಲಚಂದ್ರ ನೆಲ್ಯಾಡಿ

ಚೆಂಡೆ: ಪದ್ಯಾಣ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಕೊಂಕಣಾಜೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್
ಮದ್ದಳೆ: ಪಡ್ರೆ ಶ್ರೀಧರ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಳಿಂಜಡ್ಕ

ನಿರೂಪಣೆ: ನಾ ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ

ಚಕ್ರತಾಳ: ರಾಜೇಂದ್ರಕೃಷ್ಣ

ದಿನಾಂಕ: ೮ ಮೇ ೨೦೧೬

ಬರೆಕರೆ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ: ಕೇಶವ ಪ್ರಶಾಂತ ಬರೆಕರೆ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಕೃಷ್ಣ ಇವರುಗಳಿಗೆ.

Click here to download/listen

Saturday, January 30, 2016

ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ್ಯಗಳು:: ಸೀತಾನದಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿರಚಿತ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗ


ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪದ್ಯಗಳು::  ಸೀತಾನದಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿರಚಿತ ಶನೀಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗ

ಮದ್ದಳೆ: ದೇಲಂತಮಜಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್, ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ
ಚೆಂಡೆ:  ದೇಲಂತಮಜಲು, ವಿಕ್ರಮ್ ಮಯ್ಯ

ಕೋರಮಂಗಲ ೨೦೧೫ ಮೇ

ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯರ ಗಾನವಿಲಾಸ::: ಕೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಅದ್ಭುತ ಪದ್ಯಗಳು

Download Part1
Download Part2
Download Part3
Download Part4
Download Part5
Download Part6
Download Part7
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ: ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಡದಿಂದ: ದೇಲಂತಮಜಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್(ಮದ್ದಳೆ), ರವಿರಾಜ ಪಣೆಯಾಲ(ವಿಕ್ರಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ), ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ(ಭಾಗವತರು) ವಿಕ್ರಮ್ ಮಯ್ಯ(ಚೆಂಡೆ), ಗಣೇಶ್ ಭಟ್(ಚಕ್ರತಾಳ)