ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Sunday, August 21, 2016

Tamradhwaja Kalaga Talamaddale 2010


Tamradhwaja Kalaga

Year: 2010
Held at Hoohakuva Kallu Near Mudipu, Mangalore TQ

Bhagavatike: Bottikere Purushottama Poonja, Rajarama Holla, Keertan Vagenadu

Chende: Bhaskar Kolyooru,
Maddale: Krishnaraja Saralaya

Mayooradhwaja: Vasudeva Ranga Bhat
Tamradhwaja: Jabbar Sa.Mo. Sampaje
Arjuna: Pushparaja Kukkaje
Shrikrihna: Sunnambala Ishwara Bhat
Narada: Sadashiva Alva Talapadi
Kumudwati: Chandrahasa Kanantooru


Click here to download3 comments: