ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Friday, February 6, 2015

Kushalavara Kalaga Padyagalu - Prasada Balipa


 Kushalavara Kalaga Padyagalu - Prasada Balipa


 Balipa Prasada Bhagavatha padyagalu. 
Chende: Peruvayi Narayana Bhat, 
Mariyayya Ballal, Maddale: Lakshmeesha Bhat

Audio Recording: Subrahmanya Bhat Venooru (http://ballirenayya.blogspot.in)
Audio Editing: RajKumar(http://yakshachintana.blogspot.in)

Click here to download

No comments:

Post a Comment