ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Sunday, May 29, 2016

Padyana Ganapathi Bhat songs from Taponandana Prasanga


Prasanga: Taponandana
Bhagavataru: Padyana Ganapathi Bhat
Maddale: P T Jayaram Bhat
Chende: Padyana Shankaranarayana Bhat
Held on 3rd March 2016 @ Bangalore

High quality Line-in recording 


ಪದ್ಯಾಣ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟರು ಹಾಡಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ತಪೋನಂದನದಿಂದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು

Click here to download/ListenArtiste: Siddakatte Sadashiva Shettigar as Vrutrasura in Taponandana, Padyana Ganapathi Bhat in Background.

No comments:

Post a Comment