ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Friday, May 27, 2016

Shreekrihna Janma Padyagalu - Dinesh Ammannaya - Linein recordingಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಪ್ರಸಂಗದ ಪದ್ಯಗಳು
ಭಾಗವತರು: ದಿನೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣಾಯ
ಚೆಂಡೆ: ದೇಲಂತಮಜಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್
ಮದ್ದಳೆ: ಶ್ರೀಶ ನಿಡ್ಲೆ
ಚಕ್ರತಾಳ: ವಿಕ್ರಮ್ ಮಯ್ಯ
ಕೋರಮಂಗಲ: ಮೇ ೨೦೧೬

Download/Listen to Yakshagana 

No comments:

Post a Comment