ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Sunday, October 1, 2017

ಭೃಗುಮಹರ್ಷಿ ಗರ್ವಭಂಗ

ಪರ್ಕಳ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸಭಾ ಮಂದಿರ
೫೦ನೇ ವರ್ಷ
ಚೌತಿಯ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ತಾಳಮದ್ದಳೆ

30 Sep 2016

ಭೃಗು ಗರ್ವಭಂಗ

ಭೃಗುಮಹರ್ಷಿ ಗರ್ವಭಂಗ

30.9.16ರಂದು ಪರ್ಕಳ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಳಮದ್ದಳೆ

ಹಿಮ್ಮೇಳ: ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಬ್ರಿ
,NG ಹೆಗಡೆ,ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಂದಾರ್ತಿ

ಅರ್ಥದಾರಿಗಳಾಗಿ....
ಡಾ| M ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಷಿ
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಚಾರ್ ವಿಟ್ಲ
ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್
ವಾಸುದೇವ ರಂಗಭಟ್ ಮಧೂರು

Samyojane: Kadyadi Jayarama Acharya


https://drive.google.com/open?id=0B62TykJeO5kxa1F5YS14eWxwcnM

No comments:

Post a Comment