ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Monday, October 12, 2015

Dakshadhwara : Bhagavataru: Smt Leelavathi Baipadithaya, Yakshakuteera Trust Bengaluru

Artiste Info

Bhagavatike: Shreemathi Leelavathi Baipadithaya,Kumari Svathi Baipadithaya
Maddale: Sri Harinarayana Baipadithaya
Chende: Sri Avinash Baipadithaya

Dakshayini: Shashikanth Shetty
Vipra: Mukhyaprana Kinnigoli
Ishvara: Rajesh Ajjavara
Daksha: Shashank Arnadi
Veerabhadra:Subraya Hebbar

VASK Yoga Kendra , Dasarahalli Oct 11 2015

Download Link1
Download Link

No comments:

Post a Comment