ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Monday, October 4, 2010

Bhasmasura- Kubanooru- Govinda Bhat


Govinda Bhat as Bhasmasura, Seraje Seetaram Bhat as Eeshwara

ಹಿಮ್ಮೇಳ:
ಕುಬಣೂರ್ ಶ್ರೀಧರ ರಾವ್
ಜನಾರ್ಧನ ತೋಳ್ಪಾಡಿತ್ತಾಯ
ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್
Date: 16-08-2009
Kateelu Bhoobharaharana Saptaha 2009


Click here to download

No comments:

Post a Comment