ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Saturday, August 30, 2014

Koramangala Talamaddale Sapthaha 2014- Prasanga5- Shoorpanakha Mana Bhanga- Indrajithu Kalaga 07-08-2014

Prasanga5- Shoorpanakha Mana Bhanga- Indrajithu Kalaga 07-08-2014

Bhagavataru: Sri sri and Puttige Raghurama Holla
Maddale: Sunil Bhandari, Ganesh Bhat
Chende: Krishna Moorthy Pangannaya.
Chakratala: Ganesh Bhat, Shreenivas Rao Sharavooru

ShreeRama: ML Samaga
Lakshmana: Keyyooru Narayana Bhat , Argodu Mohandas Shenoi
Shoorpanakhe: Dr Keerikkadu Ramananda Banari

Indrajitu: Bare Keshava Bhat, Paneyala Raviraja
Hanumantha: Vidvan Hiranya Venkatesha Bhat
Seethe: Rajendra Kalluraya

Shoorpanakha Mana Bhanga - Indrajithu Kalaga 
Click here to download/listen

Indrajithu Kalaga
Click here to Download/ListenNo comments:

Post a Comment